Steenbreek Sociaal Tuinieren

 

In de tijd dat Operatie Steenbreek actief inwoners opzoekt in de stad Amersfoort, viel op dat de mensen die bereikt worden een groep mensen in goeden doen is. Zij zijn zich bewust van klimaatverandering en willen met hun tuin bijdragen aan een klimaatbestendige stad. Of in eigen kring: een fijne groene tuin waarin het water van het dak geïnfiltreerd wordt.

Een doelgroep die minder goed bereikt wordt zijn inwoners met een kleine beurs, die mogelijk in het dagelijks leven andere zorgen hebben, zich niet bezighouden met de tuin omdat ze het zelf niet (meer) kunnen of weinig weten over tuinieren.

Om deze mensen te bereiken heeft Steenbreek samenwerking gezocht met diverse partijen in Amersfoort Zuid, zoals de woningbouwcorporaties. Gezamenlijk optrekken om inwoners met een kleine beurs te helpen (weer) te genieten van een fijne nette groene tuin en zo te voorkomen dat men overgaat tot het verstenen van de tuin.

Wekelijks op pad met de bakfiets

Door vrijwilligers wordt hulp geboden bij tuinonderhoud voor mensen met een kleine beurs, die de tuin groener willen maken of waarbij het onderhoud niet zo goed meer lukt. De vrijwilligers zorgen niet alleen dat tuinen er weer fraai uitzien, maar staan de bewoners ook met raad en daad bij om de tuinen te vergroenen (stenen eruit, groen erin) en zo de tuinen klimaatbestendig te maken. En niet te vergeten het sociale aspect, samen werken aan een fijn resultaat, een praatje en elkaar helpen doet goed. 

Logeertuin

Voor plantmateriaal is niet altijd budget bij de mensen waar we aan de slag gaan. Dat is de reden dat er een logeertuin is aangelegd. Wijkgenoten kunnen planten die zij over hebben doneren. Deze worden dan of tijdelijk in de logeertuin gezet, of worden direct door vrijwilligers in de tuin van de bewoner gezet. Een mooie manier om te vergroenen en de biodiversiteit te vergroten en er wordt minder weggegooid. 

De afgelopen tijd hebben de vrijwilligers al veel mooie tuinen opgeleverd en diverse bewoners blij gemaakt. Er zijn al diverse tuinen vergroend/opgeknapt, de logeertuin wordt regelmatig gevuld met nieuwe planten. Wat een rijkdom aan tweedehands planten in de wijk/stad. 

Tuinopknapdagen in samenwerking met woningcorporaties

Bij het woningbestand van de woningbouwcorporaties zijn ook veel versteende tuinen. De woningbouwcorporaties zijn zich bewust van de mogelijkheid om door deze tuinen te vergroenen bij te dragen aan een klimaatbestendiger stad en mogelijke overlast van water en hitte te verminderen.

Samen met woningcorporaties worden tuinopknapdagen georganiseerd, waarbij bewoners, vrijwilligers(organisaties) en professionals samenwerken om meerdere tuinen een groene metamorfose te geven. 

Heb je een kleine beurs en lukt het niet de tuin bij te houden? Je kunt je aanmelden via sociaaltuinieren@steenbreekamersfoort.nl

Gaat je tuin op de schop en heb je planten over? We geven ze graag een nieuwe plek!

Download de flyer Sociaal Tuinieren.

Home Hulp nodig? Sociaal tuinieren