Een klimaatvriendelijke eye catcher in je tuin: een wadi

© Anneke Beemer

Als tuinbezitter kun je door het opvangen en infiltreren van regenwater in eigen tuin, zorgen dat regenwater zo min mogelijk in het riool terecht komt en daarmee wateroverlast bij hoosbuien helpen voorkomen. Daarnaast wordt de grond in je tuin natter, vult dit regenwater het grondwater aan en hoeft het niet door de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Een wadi is zo’n manier om regenwater op te vangen en te infiltreren in eigen tuin. Een wadi kan veel verschillende vormen hebben, een klimaatvriendelijke eye catcher in je tuin. 

Wat is een wadi?

Een wadi is een verdiept deel of greppel in de tuin waar het regenwater van je dak en tuin naar toe stroomt. Het woord wadi staat voor Water Afvoer Door Infiltratie. Dit is een makkelijke en ook redelijk goedkope manier om het regenwater van je dak in eigen tuin op te vangen. In een wadi zakt het water langzaam weg in de bodem.

In de openbare leefomgeving zie je ook steeds vaker wadi’s, met name in nieuwbouwwijken. Dit is dan meestal een lager gelegen grasveld waar het regenwater uit een deel van de wijk via goten naar toe stroomt. Een wadi kan echter ook beplant zijn. Dit ziet er niet alleen veel leuker uit, maar is ook beter voor de biodiversiteit! Een beplante wadi is eenvoudig toe te passen in eigen tuin.

Wadi Breitnerstraat

Wadi Breitnerstraat / ontwerp Elke Blänsdorf - Molinia

Voorwaarden waaraan de tuin moet voldoen om een wadi aan te leggen

  • Het is belangrijk dat de grond in je tuin voldoende waterdoorlatend is, des te sneller zakt het regenwater weg. Zandgrond en zanderige leem zijn het meest waterdoorlatend, kleigrond is nauwelijks waterdoorlatend.
  • In sommige wijken is de grondwaterstand te hoog voor een infiltratievoorziening. Is deze hoger dan 0,80 cm onder maaiveld, dan wordt een infiltratievoorziening afgeraden. Check de grondwaterstand in je wijk op deze kaart.
  • Hoe groter je tuin, hoe meer ruimte er is voor een wadi. Is je tuin klein, dan zal de wadi dieper moeten worden om het regenwater op te kunnen vangen. Twijfel je of je tuin groot genoeg is om al het regenwater te bergen, roep dan de hulp in van een deskundige.
  • Houd minimaal anderhalve meter afstand tussen wadi en de gevel, om problemen met vocht in de kruipruimte en wateroverlast te voorkomen.

Emmertest

Om te testen of de grond voldoende waterdoorlatend is kan je de emmertest doen:

  • Graaf een gat van ca. 30 cm diep, vul dit met een emmer water en bepaal hoe lang het duurt voor het water is weggezakt.
  • Als het water binnen 15 minuten wegloopt, is de waterdoorlatendheid hoog; als het minder dan een uur duurt, is deze gemiddeld; als het water na een uur nog niet volledig is weggezakt, dan is de waterdoorlatendheid laag en is je tuin minder geschikt voor een wadi;

 Vereiste bergingscapaciteit berekenen

  • oppervlak van de wadi is gemiddeld 5-10% van het afvoerende oppervlak
  • wanneer de gewenste of vereiste bergingscapaciteit bijvoorbeeld 30 mm is (dit houdt rekening met heel heftige buien) dan is de berekening als volgt: m2 verharde oppervlakte x 0,03 = m3 berging
  • oppervlak wadi is afhankelijk van talud en waterdiepte die toegestaan of mogelijk is. Bergingscapaciteit wadi= (breedte grondvlak + breedte van 1 talud) x hoogte x lengte
  • Talud: 1:2 Als de wadi 30 cm diep is dan dienen de schuine hellingen aan alle zijden 60 cm te zijn

Rekenvoorbeeld:

In een voortuin met een afwaterend dak van 30 m2 heb je 0,9 m3 berging nodig. Bijvoorbeeld een wadi van 2m lengte x 1,5 m breedte x 0,3 m diepte (of breder als je rekening houdt met het talud).

Meer rekenvoorbeelden zijn te vinden in het Stappenplan wadi aanleggen op onze website. 

Beplanting in een wadi

Een wadi staat een groot deel van de tijd droog. Alleen bij langdurige neerslag of bij piekbuien komt de wadi vol te staan met water. Daarom zijn niet alle planten geschikt om in of rond een wadi te zetten, zo nu en dan zullen ze natte voeten krijgen. De selectie planten dient hierop te worden aangepast. Als een wadi goed is aangeplant en na een jaar is dichtgegroeid, heeft een wadi nauwelijks onderhoud nodig.
Een beplante wadi zorgt voor meer leven in de tuin en heeft een positieve invloed op het verminderen van hittestress, planten zorgen immers voor verkoeling. Geschikte planten voor een wadi zijn via deze link te vinden.

Beplanting voor wadi

Voorbeeldtuinen van Amersfoort Rainproof met een wadi

Amersfoort Rainproof heeft de afgelopen jaren diverse voorbeeldtuinen gemaakt waarin een wadi is aangelegd. Je kunt live een kijkje gaan nemen, het zijn allemaal voortuinen.

 

Auteurs: Anneke Beemer en Elke Blänsdorf

 

Home Tuin Tuintips Een klimaatvriendelijke eye catcher in je tuin: een wadi