Biodiversiteit in je tuin

© Anneke Beemer

Biodiversiteit omvat alle soorten die er op aarde zijn, ook alle planten- en diersoorten die in jouw tuin leven. Hoe meer soorten er aanwezig zijn, hoe beter het gaat met de biodiversiteit. Door o.a. verstedelijking, monocultuur en het gebruik van gif zijn er al veel soorten verdwenen of staan te boek als kwetsbaar.

Kansen!
Wanneer je een rondje loopt door de stad of in je wijk bemerk je al snel dat een aanzienlijk deel van de tuinen is bestraat. Tuinen vol tegels dragen niet of nauwelijks bij aan de biodiversiteit. Juist deze verstedelijkte omgeving biedt ook kansen. De oppervlakte van alle tuinen in Nederland bedraagt bij elkaar ongeveer 30 duizend hectare. Wanneer wij in onze tuinen meer ruimte geven aan groen, door bijv. tegels te vervangen door planten, kunnen wij als tuineigenaar een belangrijke bijdrage leveren aan meer biodiversiteit.

Rijk en gevarieerd groen in de bebouwde omgeving biedt insecten, vogels en andere dieren voedsel, een schuilplaats en voortplantingsmogelijkheden. Wat is er mooier dan het beleven van de natuur dicht bij huis.

Insecten en planten
Insecten vormen een belangrijke schakel in het ecosysteem. Een tuin met een rijke flora trekt meer insecten. Deze insecten zijn op hun beurt weer een voedselbron voor vogels en andere kleine dieren.

Insecten zijn bestuivers van bloemrijke planten en ook veel van ons voedsel zou er niet zijn zonder insecten. 

Waar moet je op letten bij het kiezen van planten?

  • Kies voor biologische planten, bij de opkweek van deze planten is geen gif gebruikt
  • Kies voor enkelbloemige planten, dit zijn bloemen met een open hart waar stuifmeel en nectar voor insecten makkelijk bereikbaar zijn. De dikke gevulde bloemen zijn misschien wel heel mooi maar voor de meeste insecten niet van waarde.
  • Kies vaker voor inheemse, wilde planten. Uit onderzoek is gebleken dat de meeste wilde bijensoorten een voorkeur hebben voor deze planten. Er zijn hele mooie wilde planten die bijzonder goed zijn toe te passen in eigen tuin! Sinds kort is er bij veel tuincentra ook een aanbod van inheemse planten. 

Voedsel en schuilgelegenheid creëren
Vogels en ook andere dieren zullen zich veiliger voelen in een tuin waar ook beschutting is van heesters en bomen. Meer hierover is te lezen in deze tuintip over de vogelvriendelijke tuin. 

Wat kun je nog meer doen?
Zorg voor verschillende biotoopjes in je tuin. Bijvoorbeeld een stuk waar het droog en zanderig is met evt. een stapelmuurtje (van de stenen die je hebt weggehaald) en op een andere plek in de tuin juist weer een wat vochtiger deel met bijv. een wadi of (mini)vijver. Deze verschillende biotoopjes trekken ook weer verschillende dieren aan.

Tot slot een top 5 van inheemse planten die goed zijn toe te passen in de tuin:

  • Prachtklokje (Campanula persicifolia)
  • Knoopkruid (Centaurea jacea)
  • Gewone margriet (Leucanthemum vulgare)
  • Groot kaasjeskruid (Malva sylvestris)
  • Marjolein (Origanum vulgare)

Inheemse beplanten, biodivers, insecten

Home Tuin Tuintips Biodiversiteit in je tuin