Zachte half-verharding

Daktuin Huis van de Wijk

Houtspaanders, dennenschors en cacaodoppen zijn natuurproducten die water- en luchtdoorlatend zijn. Regenwater kan door deze zachte half-verharding in de bodem wegzakken en het grondwater aanvullen. Het regenwater hoeft dan niet via het riool afgevoerd te worden. Dit helpt mee om bij heftige regenbuien wateroverlast op straat en in de tuin te verminderen.

Zachte halfverharding
Schematische doorsnede van zachte halfverharding.

 

In een tuin of op een speelplaats kunnen tegels vervangen worden door waterdoorlatende verharding zoals houtspaanders, dennenschors en cacaodoppen. Deze materialen hebben meerdere voordelen: het biedt meer ruimte aan een natuurlijk bodemleven; sommige van deze materialen worden minder heet in de zomer; en ze verhinderen de groei van vegetatie en zijn daarom een alternatieve vorm van onkruidbestrijding.

Het nadeel is dat deze natuurproducten niet belastbaar zijn en dus niet geschikt voor fietspaden of ander vervoer. Ook moet deze vorm van oppervlakteverharding jaarlijks worden aangevuld met nieuw materiaal. 

 

Zachte halfverharding
Houtsnippers als looppad bij daktuin.

 

Home Tuin Maatregelen tuin Zachte half-verharding