Regenpijp afkoppelen

Tuin van Jan ©Merlijn Michon

Door regenpijpen bij gebouwen af te koppelen van het riool, wordt het rioolstelsel ontlast. Bij gemengde rioolstelsels zijn er nog meer voordelen: er wordt minder, relatief schoon regenwater naar de zuiveringsinstallatie afgevoerd; het is minder vaak nodig om vuil water op het oppervlaktewater te lozen; en bij lokale infiltratie wordt het grondwater aangevuld.

Bij het afkoppelen van de regenpijp is het belangrijk dat het regenwater van het gebouw wordt weggeleid om vochtproblemen te voorkomen. Het regenwater kan opgevangen worden op een manier die bij de beschikbare ruimte en de ondergrond passen, zodat het gebouw en de omgeving geen schade en overlast ondervinden.

Het afkoppelen van de regenpijp kan gecombineerd worden met maatregelen zoals:

  • Het plaatsen van een regenton. Let wel op dat de regenton nooit al het water kan verwerken. Er moet een overstort naar een andere voorziening zijn om het overtollige water af te voeren.
  • Een regenwatervijver. Ook de regenwatervijver moet voorzien zijn van een overstort op een sloot of een infiltratievoorziening om het water van een extreme bui te kunnen verwerken.
  • Een buffer- en infiltratievoorziening zoals een greppel of een wadi.
  • Infiltratiekratten, IT-riool of zakputten.
  • Een open goot.
  • Aansluiting op een sloot.
  • Het gebruiken van regenwater voor wc-spoeling of tuin.

Al deze maatregelen, die te vinden zijn op deze website, helpen mee om tijdens heftige buien wateroverlast op straat en in de tuin te voorkomen.

Afkoppelen regenpijp
Schematische doorsnede afgekoppelde regenpijp met afstroming richting infiltratiestrook of wadi.

 

 

 

Bekijk de video met stap-voor-stap uitleg over het afkoppelen van een regenpijp richting natuurlijke wadi.

Infiltratiecapaciteit

Eén van de bepalende factoren voor welke maatregel het beste met het afkoppelen van de regenpijp te combineren is, is de mate van infiltratiecapaciteit van de ondergrond. In zandgrond kan water bijvoorbeeld makkelijk infiltreren, maar in een kleiachtige bodem met een hoge grondwaterstand zijn voorzieningen nodig die het regenwater tijdelijk vasthouden en langzaam infiltreren. Denk bijvoorbeeld aan reliëf in de tuin, een regenwatervijver, greppel, infiltratiekratten of een aansluiting op een sloot.

Als er te weinig ruimte is, kan de regenpijp gekoppeld worden aan ondergrondse voorzieningen zoals infiltratiekratten, IT-riool of zakputten. Een andere mogelijkheid is dat het regenwater eerst opgeslagen wordt en vervolgens gebruikt voor de wc-spoeling en/of om de tuin te besproeien.

De regenpijp kan uitkomen op een open goot die in tuinen gecombineerd kan worden met een regenwaterspeeltuin. Hoe een tuin het beste watervriendelijk kan worden ingericht, is hier te vinden

 

Afkoppelen regenpijp
Afkoppelen kan ook leuk zijn ©Barbara Groenendaal

 

Home Tuin Maatregelen tuin Regenpijp afkoppelen