Grasbetonstenen

Science Park ©Merlijn Michon

Minder intensief gebruikte parkeerplaatsen, wegen, garageopritten en tuinen kunnen waterpasserend verhard worden door het gebruik van grasbetonstenen.

Waterpasserende verharding heeft verschillende voordelen. Het regenwater kan in de bodem wegzakken en zo het grondwater aanvullen. Het hoeft dan niet via het riool afgevoerd te worden. Dit helpt mee om bij heftige regenbuien wateroverlast op straat en in de tuin te verminderen.

Grasbeton
Schematische doorsnede van grasbetonstenen.

 

Het infiltratiepercentage van grasbetonstenen kan afhankelijk van de ondergrond oplopen tot 100%. Het weghalen van tegels en het vervangen door grasbetonstenen biedt meer ruimte aan een natuurlijk bodemleven; ook worden grasbetonstenen minder heet in de zomer.

Let op dat waterpasserende verhardingsmaterialen niet kunnen worden gebruikt op intensief gebruikte wegen en parkeerplaatsen vanwege het vervuilingsrisico. Grasbetonstenen hebben bovendien een beperkte belastbaarheid en kunnen bijvoorbeeld door zware vrachtwagens kapot gereden worden.

 

Grasbeton
Parkeerplaats van grasbetonsteen in aanleg ©Merlijn Michon

 

Home Tuin Maatregelen tuin Grasbetonstenen