Groene en klimaatbestendige schoolpleinen

gemeente Amersfoort

Aanleiding

Veel schoolpleinen in Amersfoort waren grijs en betegeld. Helaas. Want groene schoolpleinen zijn goed voor iedereen. Kinderen spelen er graag en meer gevarieerd en er is veel te leren en te ontdekken. Groene schoolpleinen zorgen voor meer natuur in de stad en zijn klimaatbestendiger: regenwater kan de grond in zakken en bomen en planten zorgen voor schaduw en verkoeling. 

Maatregelen

Steeds meer scholen in Amersfoort hebben hun schoolplein vergroend of zijn daar druk mee bezig. Het vergroenen van een schoolplein is een leuk, creatief en intensief traject dat voor veel scholen nieuw is. Een goed ontwerp en een plan van aanpak voor de uitvoering en het onderhoud zijn van belang voor het slagen van de klus. De Werkplaats Groene Schoolpleinen biedt scholen daarbij procesondersteuning en toegang tot kennis en ervaring van anderen. Ontwerpers vanuit het netwerk Springzaad maken de ontwerpen op basis van het programma van eisen van de school en verzorgen soms de realisatie. Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeente Amersfoort ondersteunen de uitvoering.

Ieder groen schoolplein wordt op maat ontworpen. Een aantal maatregelen komt vaker terug:

 • Tegels vervangen door groen of waterdoorlatende (half)verharding

netwerk Springzaad maken de ontwerpen op basis van het programma van eisen van de school en verzorgen soms de realisatie. Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeente Amersfoort ondersteunen de uitvoering.

Ieder groen schoolplein wordt op maat ontworpen. Een aantal maatregelen komt vaker terug:

 • Tegels vervangen door groen of waterdoorlatende (half)verharding
 • Bomen, wilgen hutten / -tunnels of pergola’s voor natuurlijke schaduw
 • Het afkoppelen van regenwater, soms met watergootjes over het schoolplein
 • Hoogteverschillen en verdiepte delen voor tijdelijke waterberging
 • Waterpompen
 • Beplanting voor biodiversiteit
 • Eetbare beplanting of moestuintjes

Daarnaast worden op de meeste pleinen ook natuurlijke speelaanleidingen en/of speeltoestellen gerealiseerd.

Een aantal schoolpleinen kiest bij het herinrichten van het plein niet voor het vergroenen van het plein. Ook in dat geval wordt gekeken hoe de klimaatbestendigheid kan worden vergroot. Bijvoorbeeld door het aanleggen van waterberging onder een kunststof voetbalveld en het gebruik van waterdoorlatende speelondergronden.

Betrokken partijen

 • Amersfoortse basisscholen en hun besturen
 • Coöperatie 033 en Samenwerkstad (Werkplaats Groene Schoolpleinen)
 • Gemeente Amersfoort
 • Verschillende schoolplein ontwerpers vanuit netwerk Springzaad
 • Waterschap Vallei en Veluwe

Home Buurt Voorbeelden buurt Groene en klimaatbestendige schoolpleinen