De Zonnehof: Infiltratie hemelwater

gemeente Amersfoort

De aanleiding om het plein opnieuw in te richten was de wens van woonvereniging Boekhuis om de oude bibliotheek tot woonappartementen te verbouwen. Deze particuliere initiatiefnemers hebben de gemeente gevraagd of de Zonnehof, een erg versteend en gedateerd, vervallen plein kon worden opgeknapt.

De gemeente heeft toen het plan opgevat om het plein te verduurzamen en zoveel mogelijk klimaatbestendig in te richten. Mede aanleiding hiervoor was dat bij zware regenbuien het regenwater van het plein, via de Arnhemseweg, de parkeerkelder van de nabijgelegen supermarkt in stroomde. Door het water op de Zonnehof zoveel mogelijk op het plein te infiltreren in de ondergrond, werd de afstroming naar deze kelder sterk verminderd. 

Klimaatadaptieve maatregelen

Om zoveel mogelijk al het water van een flinke bui te kunnen infiltreren zijn meerdere technieken toegepast. De meest bijzondere maatregel is de plaatsing van 6 diepe infiltratieputten. Dit zijn putten van 28 meter diep en een doorsnee van 30 cm. Omdat dit niet genoeg was zijn daarbij nog de volgende maatregelen toegepast:

  • Gebruik van het bestaande regenwaterriool als berging.
  • De aanleg van waterpasserende verharding in de molgoten en in de parkeervakken.
  • De aanleg van infiltratiebedden bij de regenwateruitlopen van het Rietveldhuis
  • De aanleg van waterbergende fundering onder alle bestrating.
  • De aanleg van twee wadi’s in het groene deel.

Door al deze maatregelen te combineren in één plein kan het regenwater van een flinke regenbui worden geborgen (kans T=100).

Betrokken partijen

Het begon met bewonersinitiatief 'Woonvereniging Boekhuis' dat de oude bibliotheek kocht om er een wooncomplex van te maken. Zij betrokken de gemeente erbij om het plein in te richten. Gemeente betrok vervolgens alle andere gebruikers van het plein om te komen tot een voor iedereen mooie oplossing. Het ontwerp is van G84, bureau voor stedelijke en landschappelijke buitenruimte. Provincie Utrecht en Waterschap Vallei en Veluwe hebben financieel bijgedragen.

Home Buurt Voorbeelden buurt De Zonnehof: Infiltratie hemelwater