Watervasthoudende plantenbakken

©Madeleine d'Ersu

Waterbufferende plantenbakken zijn aan de onderkant dicht, gevuld met grind en aarde en daar bovenop beplanting. Ze zijn voorzien van een drainpijp en een overstort die gekoppeld zijn aan het reguliere regenwaterafvoersysteem. Ze houden een deel van het regenwater tijdelijk vast en zuiveren het voor het wordt afgevoerd.

 

 

Waterbufferende plantenbakken kunnen gebruikt worden in verstedelijkte gebieden, waar regenwater niet of nauwelijks infiltreert door hoge grondwaterstanden, een niet doorlatende ondergrond of wegens vervuilde grond niet mag infiltreren.

De plantenbakken kunnen langs gevels aangelegd worden, zodat de regenpijp er direct in kan uitmonden. Als de bakken langs gevels worden aangelegd, moet de afsluiting van de gevel waterdicht zijn om vochtproblemen in de gebouwen te voorkomen. De bakken kunnen ook geïntegreerd worden in een straatprofiel.

De plantenbakken zijn meestal van beton maar kunnen ook van ander steenachtig materiaal en folie gemaakt worden. Ze zijn rondom waterdicht. De bakken worden gevuld met grind en aarde en beplant. Naast een overstort zijn de bakken voorzien van een drainpijp die zorgt dat het water uit de bak langzaam wegstroomt. 

 

Wateropvangende plantenbakken
Schematische doorsneden van watervasthoudende plantenbakken 
©atelier GROENBLAUW

Watervasthoudende plantenbakken
Voorbeeld van plantenbakken

 

Home Buurt Maatregelen buurt Watervasthoudende plantenbakken